Evnuh

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Da li Vas reč evnuh asocira na čikicu sa kapicom koji čuva harem, nema svojih želja i potreba, već samo živi i radi za uživanje i dobrobit gospodara ? Da li ste se zapitali kako je moguće da budu indolentni na svu tu lepotu haremskih devojaka, i da ne požele, ili ne pokušaju, da ih osvoje i uživaju u njima ? Bilo bi tako, da na grub, nasilan i opasan način, nisu onemogućeni.

Reč evnuh potiče od grčke reči eune – postelja i ekhein – čuvati, što u bukvalnom pevodu znači „čuvar postelje“. Evnuh je kastrirani muškarac koji je kastriran radi vršenja neke specifične dužnosti u društvu, kao na primer čuvari i sluge haremova, religiozni strunjaci, vojni komandanti.

Evnuh

Kastracija je bila poznata još od najstarijih vrmena i svedočastva o njoj nalazimo u grčkoj, egipatskoj i kineskoj mitologiji, kao i u samoj Bibliji. Smatralo se da evnusi nisu bili lojalni sopstvenoj porodici, jer nisu imali dece i da su zbg toga bili od poverenja . Bili su lojalni svojim vladarima i svesrdno su obavljali poverene im dužnosti.

Kao kazna, kastracija se koristila još pre nove ere. Evnusi koji bi bili kastrirani po kazni, obično su slati na službu u hareme Dalekog i Srednjeg istoka. Takođe su kastrirani i dečaci koji su otkupljivani od siromaših roditelja i pretvarani u sluge imućnih ljudi. Evnusi su potpuno zavisili od svojih gospodara i verno su im služili kao telesna garda, savetici ili vojskovođe, naročito u Kini, Persiji, Rimskom carstvu. U Italiji su vekovima kastrirali dečake kako bi očuvali glasove soprana kad odrastu i tako stvarali opersku slavu.

Danas, u običnom, svakodnevnom govoru, značenje reči evnuh može da obuvata i impotentne muškarce ili muškarce u celibatu.

Share.