Entropija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč entropija?

Entropija je reč grčkog porekla I predstavlja pojam pretvaranja. To je funkcija koja predstavlja meru za verovatnoću datog stanja tela. Predstavlja veličinu određenu količnikom toplote I apsolutne temperature.

To je zapravo mera energije nekog zatvorenog materijalnog sistema I to ona “vezana”, koja se za razliku od “slobodne” energije , više ne može pretvoriti u rad.

Entropija

Entopija postoji samo u ravnotežnim stanjima. Ona predstavlja težnju sistema da pređe u stanje veće neuređenosti, pa u tom smislu, neki naučnici smatraju da entopija predstavlja meru neuređenosti sistema. Entopija sistema prepuštenog samom sebi može samo spontano da raste, to jest, sistem prepušten sam sebi nastoji da pređe iz stanja manje u stanje veće neuređenosti.

Sa entopijom se neprekidno srećemo u svakodnevnom životu. Kada, na primer, predmet padne sa stola, njegova kinetička energija se pretvorila u toplotnu I malo je zagrejala podlogu na koju je pala. U tom slučaju, entopija sistem raste, jer sistem teži neuređenosti. Nije moguća obrnuta situacija – kada sa poda taj predmet “poleti” na policu, uz spontano hlađenje poda. Tada bi entopija opadala.

Svi spontani procesi se odigravaju u smeru porasta entopije.

Share.