Zazor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč zazor?

Reč – zazor se koristi u više životnih sfera I ima različita značenja. Tako, na primer u mahanici, označava mali razmak između mehanički povezanih deova.

U ponašanju, zaziranje ili prezanje, označava stid. To je situacija kada se neko suzdržava, libi, uzdržava , ustručava prema nekome ili nečemu.

Zazor

Pored toga, može označavati I odstupanje, preizpitivanje, pa čak I neprijateljstvo. To u krajnjoj liniji, može biti i strah od nečega ili nekoga, kao I osećanje odbojnosti.

Share.