Kokarda

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kad god se kod nas kaže kokarda, skoro se sigurno misli na četničku kokardu. Znate li da u suštini kokarda nije isključivo a ni izvorno četnički, srpski pojam?

Kokarda je reč francuskog porekla I predstavlja okruglu značku koja se nosi na kapi ili na kaputu kao znak pripadnsti nekom pokretu, nekom staležu, vojsci ili nekoj političkoj, socijalnoj, kulturnoj, sprotskoj organizaciji i slično.

Kokarda

Predstavlja znak članstva nekog staleža ili neke organizacije. Poznata je kokarda iz vremena Francuske revolucije u trima bojama Francuske zastave.

U Srbiji je poznata četnička kokarda, značka ovalnog oblika koju su četnici nosili na svojim kapama.

Share.