Žandar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je žandar? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam žandar?

 Žandar je naziv za pripadnika policijske jedinice, čije su nadležnosti obezbeđivanje visokorizičnih skupova i suzbijanje terorizma.

Gotovo da nema osobe koja nije čula za pojam žandar koji ima veoma veliku primenu na našim prostorima. Svi mi otprilike znamo ko su žandari, ali veliki broj ljudi nije siguran da li ovaj pojam ima isto značenje kao i pojam policajac?

Etimološki posmatrano sam termin žandar potekao je iz francuskog jezika, preciznije od reči gendarm, čije je prvobitno značenje bilo konjanik u teškom oklopu, a kasnije naziv za pojedine konjičke pukove.

U Srbiji, žandar se definiše kao pripadnik policijske jedinice, čije su nadležnosti obezbeđivanje visokorizičnih skupova, pomoć i spasavanje tokom vremenskih nepogoda i suzbijanje terorizma. Reč je o osobi koja je zadužena za čuvanje javnog poretka i sigurnosti građana.

Žandar je osoba čiji osnovni cilj jeste izvođenje bezbedonosnih zadataka i to: uspostavljanje javnog reda i mira, suzbijanje pobuna, suzbijanje terorizma i suzbijanje nasilničkih grupa.

Poslednjih godina u medijima se sve češće koristi termin žandarm koji ima potpuno isto značenje kao i termin žandar. Treba napomenuti da su oba izraza izvedena iz imenice žandarmerija koja ima priljubljeno rm, a koje mnoge buni u reči žandarm.

Zato su mnogi počeli da koriste oblik žandar iako su oba oblika tačna i gramatički ispravna.

Share.