Zanemariti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Zanemariti, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam?

Prestati voditi brigu o nečemu, prestati mariti za nešto znači zanemariti.

Da li Vam je neko nekada rekao da ste ga zanemarili? Možda ste za ovaj pojam čuli na neki drugi način? A da li znate koje značenje ima pojam zanemariti?

Zanemariti je glagol koji znači zapostaviti, odnosno prestati voditi brigu o nečemu, prestati mariti za nešto. Kada nekoga zanemarimo, mi prestajemo da se brinemo za njega, zaobilazimo ga i izbegavamo.

Ljudi često nisu ni svesni da zanemaruju neku osobu usled brojnih obaveza koje im život nameće. Pa tako ljudi često zapostave svoje kućne ljubimce, prijatelje, pa čak i rođenu decu.

Zanemarivanje neke osobe nije samo potpun prestanak marenja za nju, već i davanje premalo pažnje ili pokazivanje ravnodušnosti prema njenim osećanjima.

Share.