Zaseok

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je zaseok? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Malo odvojeno selo naziva se zaseok.

Verovatno ste do sada više puta bili u prilici da se susretnete sa pojmom zaseok, te verujem da većina zna pravo značenje ovog pojma. Ipak, ako ima onih koji nisu baš najsigurniji u isto, sledi kratko objašnjenje.

Zaseok je naziv za malo odvojeno selo. Reč je o manjoj ili većoj skupini kuća, koja se nalazi u okviru jednog seoskog naselja. Obično je on izdvojen nekom prirodnom preprekom, brodom, šumom, vodotokom i tome slično.

Zaseok nema status samostalnog naseljenog mesta, već on pripada nekom drugom naselju, ali zbog prepreka se ne nalazi odmah uz isto, već je često i kilometrima udaljen od njega. Ovaj tip naselja karaktirističan je za brdsko – planinska područja.

U zaseoku obično živi veoma malo ljudi, ne više od sto i oni se uglavnom bave poljorivredom, a ređe nekom drugom delatnosti. U njima često nema javne službe, niti bilo kakve trgovine, a iste se nalaze ili u najbližem selu ili na važnijem putu.

Share.