Žetva

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Žetva, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Proces ubiranja plodova sa žetvenih polja naziva se žetva.

Veliki broj ljudi konstantno koristi pojam žetva, a da sam nema pravilnu percepciju o značenju ove reči. Iako svi znamo da žetva ima neke veze sa poljoprivredom, veliki broj je onih koji meša značenje ove reči sa rečima setva, vršaj i slično. Zato ako niste najsigurniji šta pojam žetva obuhvata, pročitajte sledeće redove.

Žetva je izraz koji se uglavnom koristi u poljoprivredi i to da označi proces ubiranja plodova sa žetvenih polja. Ipak treba istaći da je od velikog značaja da se odredi pravo vreme žetve, odnosno vreme kada je žetveni plod potpuno zreo, kako se ne bi napravila velika šteta.

Ta šteta se ne ogleda samo u kvalitetu samog roda, već i u njegovoj količini. Zbog toga pojedinci često odlažu žetvu kako bi ista dala veći prinos. Ipak odlaganje žetve nije preporučljivo, jer može doći do neželjenih problema sa vremenom.

Ono što treba napomenuti jeste da svaki plod drugačije sazreva, te da će vreme žetve zavisiti od poljoprivrednog dobra, ali i od zemljišta i vremenskih uslova. Ponekad neiskusni poljoprivrednici mogu angažovati stručno lice koje će im pomagati i dati sve potrebne informacije o žetvi, kako bi prinosi bili što veći.

Moderno vreme i sve veći porast tehnike i tehnologije omogućio je potpunu mehanizaciju kada je žetva u pitanju, te su dostupne različite poljoprivredne mašine poput kombajna, žetelice i traktora sa ostalom priključnom mehanizacijom. Ipak ove mašine nisu svima dostupne i uglavnom se koriste na velikim poljima, dok na manjim poljima mehanizacija nema pristup, te su poljoprivrednici prinuđeni da žetvu obavljaju na tradicionalan način.

Reč je o žetvi kakvu su obavljali naši pretci pre pojave mehanizacije, a u kojoj je obično učestovala cela porodica. Ovakav vid žetve se obično izvodi sa ručnom kosom, nakon čega se žito (ili kukuruz ili neko drugo poljoprivredno dobro) vezuje kanapom u snopove.

U užem smislu kada kažemo žetva mislimo na košnju i sakupljanje žita.

Pojam žetva se može koristiti i u prenesenom značenju i to da označi zaslužene plodove nečijeg rada.

Share.