Žrtveni jarac

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Žrtveni jarac, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Žrtveni jarac je naziv za nevinu žrtvu na koju je usmerena nagomilana, potisnuta i pomerena agresivnost okoline i koja ispašta za tuđe grehe.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za pojam žrtveni jarac. Možda je neko baš Vama uputio ove reči ili ste se pak sa ovim terminom susreli u medijima. Bilo kako bilo, da li znate koje značenje ima ovaj izraz i kada se sve može upotrebljavati?

Odmah na početku treba napomenuti da se ovaj izraz posmatra u metaforičnom značenju, te da kada neko kaže žrtveni jarac, on ne misli na pravog jarca, već na neku osobu.

Žrtveni jarac je izraz koji se koristi da označi nevinu žrtvu na koju je usmerena nagomilana i potisnuta agresivnost okoline i koja ispašta za tuđe grehe.

Ovaj termin prvi put je opisao antropolog Dž. Dž. Frejzer po priči koja potiče iz Biblije. Naime, kod starih Jevreja postojao je poseban obred posvećen iskupljenu grehova, koji se izvodio jednom godišnje, na dan oslobođenja od grehova. Oni su na mesto obreda dovodili živog jarca, a potom bi sveštenik stavljao obe ruke na jarčevu glavu i time simbolično preneo sve grehe naroda na njega.

Zatim bi jarca odveli u pustinju i ostavili ga da umre od gladi i žeđi, a sa njim bi nestali i gresi od naroda. Naravno, kao što je svima jasno taj jarac nije ništa skrivio, te je nedužan morao Bogu da odgovara za grehe naroda. On je bio žrtvovan kako bi se drugi oslobodili za počinjenja nedela koja su tokom protekle godine nanosili bližnjima.

I ako se ovaj obred više ne sprovodi, u društvu i dan danas i te kako ima žrtvenih jarčeva u prenesenom značenju. Danas, ovaj termin se koristi u kriznim društvenim situacijama, kada se nagomilana agresivnost stanovništva usmeri na određenu grupu ljudi ili pojedinca. Obično su u pitanju marginalne ili manjinske grupe poput homoseksualaca, Roma, Hrvata itd.

Žrtveni jarac je potreban nesigurnim, sadističkim i autoritativnim ličnostima, jer oni u njemu vide zadovoljenje svojih potreba.

Share.