Žagor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je žagor? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Žagor je pojam koji se koristi da označi govor više ljudi ili šum nastao od mnogo glasova.

Pojam žagor se nešto ređe upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi nije siguran u to šta on zapravo znači. Ako Vas zanima koje je to značenje pojma žagor i kada se on upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Žagor ili žamor kako se još naziva na našim prostorima, koristi se da označi govor više ljudi ili šum nastao od mnogo glasova. Drugim rečima, reč je o graji, galami, dreci, dževi, urlikanju, koji se javljaju pre svega na javnim skupovima, ali se sa njima možemo sresti gotovo svuda.

Ovaj pojam se koristi i da označi šumove koji nisu nastali zahvaljući glasovima, već uz pomoć kretanja vode, tj. njenog žuborenja, hučanja, padanja itd.

Share.