Browsing: Reči na slovo A

Reči na slovo A
0

Šta je to autokrata? Neograničeni vladar, diktator, samovladar drugačije se naziva i autokrata. Pojam autokrata…

Reči na slovo A
0

Šta je to avlija? Avlija predstavlja seosko dvorište. Za pojam avlija čuli su gotovi svi,…

Reči na slovo A
0

Šta je to auksin? Auksin je biljni hormon koji ima ulogu u koordinativnim signalima tokom…

Reči na slovo A
0

Šta je to anarhija? Stanje društva bez vlasti, zakona i autoriteta naziva se anarhija. U…

Reči na slovo A
0

Šta je to apatičnost? Definicija reči apatičnost je da je to stanje utučenosti, ravnodušnosti i…

Reči na slovo A
0

Šta je to ambasada? Diplomatsko predstavništvo jedne zemlje u drugoj zemlji koje ima najviši stepen…

Reči na slovo A
0

Šta je to apostrof? Apostrof predstavlja znak interpukcije kojim se označava izostavljeno slovo ili skup…

Reči na slovo A
0

Šta je to ambis? Ambis predstavlja mesto neizmerne dubine, odnosno ponor, provaliju. Ako ne drugačije…

Reči na slovo A
0

Šta znači asocijacija? Vezivanje jedne pojave sa drugom u svesti, odnosno udruživanje i povezivanje naziva…

1 14 15 16 17 18 27