Autokrata

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to autokrata?

Neograničeni vladar, diktator, samovladar drugačije se naziva i autokrata.

Pojam autokrata ranije se nešto više koristio na prostorima naše zemlje, dok se danas veoma retko koristi što je uslovilo da mali broj ljudi zna njegovo značenje.

autokrata

Po etimologiji termin autokrata potiče iz grčkog jezika, od reči auto, što znači sam i reči kratein što znači vladati. Sam pojam koristi se u značenju samovladar, diktator, odnosno on podrazumea osobu koja ima neograničenu vlast u jednoj državi.

Iako autokrata podrazumeva neograničenu vladavinu jednog čoveka logično je da on sam, pojedinačno ne može uspostaviti takav sistem u kojem bi imao potpunu dominaciju. Zbog toga autokrata se često nalazi na čelu grupe ljudi koja zajedno sprovodi vlast.

Iako on na vlast može doći na legitiman način, nakon što osvoji izbore, u praksi uglavnom to se dešava na prinudan način. Autokrata ima kompletnu vlast i njegove odluke nisu ograničene nikakvim zakonima, niti pravnim okvirima.

Share.