Anoksija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači anoksija?

Odsustvo kiseonika u pojedinim organima u organizmu naziva se anoksija.

Da li ste čuli za pojam anoksija? A znate li koje je njegovo značenje?

anoksija

Etimološki posmatrano termin anoksija potiče iz grčkog jezika i koristi se da opiše odsustvo kiseonika. Po definiciji anoksija predstavlja nedostatak ili prekid dolaska kiseonika do ćelija ili živih tkiva.

U medicini poznata su dve vrste anoksije – akutna i hronična. Akutna anoksija predstavlja stanje organizma koje se izražava nedovoljnim snabdevanjem kioseonika minut nakon prekida disanja. Dovodi do poremećaja u ćelijama organizma i može dovesti i do fatalnoh ishoda.

Sa druge strane, hronična anoksija predstavlja posledicu nedovoljnog zasićenja hemoglobina arterijskom krvi.

Bitno je izdovjiti i pojam cerebralna anoksija kojim se opisuje nedostatak kiseonika u mozgu, odnosno stanje u kojem se naš mozak nalazi potpuno bez kiseonika. Poznato je da ovako stanje može dovesti do trajnjih oštećenja na mozgu čoveka.

Za razliku od anoksije koja predstavlja nedostatak kiseonika u organima, hipoksija predstavlja suprotno stanje organizma, kada se u njemu nalazi previše kiseonika.

Share.