Anarhija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to anarhija?

Stanje društva bez vlasti, zakona i autoriteta naziva se anarhija.

U medijima, naročito u sferi politike često se spominje pojam anarhija, te ste do sada sigurno bili u prilici da čujete za njega. A da li znate šta anarhija znači?

anarhija

Po etimologiji reč anarhija potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči αναρχία, koja ima značenje bez vlast. Reč anarhija se koristi da označi boljku društva u kojem vlada bezvlašće.

Po definiciji anarhija predstavlja oblik društva u kojem bi bio poništen svaki oblik nametnutnog autoriteta u koji spadaju pre svega zakon i vlast. Po anarhistima čovek je sam soboban da se kontroliše u društvu, te mu određena pravila nisu potrebna.

Kako anarhija predstavlja društvo vez vlasti, često se korsiti u značenju haos i nered, jer po većini to je opasnost koja proizlizali ih anarhizma.

U svom pejorativnom značenju, anarhija označava situacije koje nastaju kao posledice ratova, političkih prevrata, ekonomskih katastrofa i sličih događaja koji prouzrokuju funkcionisanje funkcije država, te su pojedinci ili grupe prepušteni sami sebi.

Share.