Antanta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to antanta?

Antanta je francuska reč koja označava smisao ili sporazum i koristi se za savez koji je odneo pobedu u Prvom svetskom ratu, a  koji su stvorile Rusija, Francuska i Velika Britanija.

Etimološki posmatrano pojam antanta u naš jezik dospeo je od francuske reči entendre, koja označava značaj, smisao, razumevanje;

antanta

U širem smislu reč antanta se upotrebljava u značenju savez, smisao ili značenje neke reči. U užem smislu antanta podrazumeva sporazum koji su sklopile Velika Britanija i Francuska 1904-te godine kako bi se suprostavile Nemačkoj koja je jačala iz dana u dan.

Sporazum je originalno nosio naziv “Srdačan sporazum”, da bi tek kasnije dobio naziv – antanta koji se koristi i danas.

Dve godine antanti se pridružuje i Rusija, i tada ove zemlje obavezuju se na međusobnu vojnu pomoć u borbama koje su vodile protiv Nemačke i Austro Ugarske.

Ovde je bitno izdvojiti pojam “Mala antanta” koji predstavlja vojni sporazum koji su sklopile Jugoslavija, Rumunija i Čehoslovačka 1920-te godine, kako bi odbanili svoje teritorije od Austrije koja je sve više jačala.

Danas se termin antanta može koristi i da označi neke ugovore ili sporazume koji donesu prijatelji ili saradnici u politici.

Share.