Astatizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je astatizam?

Otpor prema postojećem društvenom uređenju naziva se astatizam.

Pojam astatizam je veoma redak na našem govornom području, zbog čega sve pohvale za one koji znaju značenje ove reči.

Astatizam

Ako posmatramo sa etimološke strane videćemo da je termin astatizam u naš jezik dospeo iz grčkog, a preko latinskog jezika. Astatisam predstavlja otpor prema društvenom uređenju.

Kako državno uređenje predstavlja skup političkih institucija koje državi omogućavaju da izvršava svoje funkcije, te definiše organizaciju i sistem vlasti u državi. Protivljenje protiv tog sistema, kao i otpori i protestovanja koja se održavaju u cilju njegovog menjanja predstavljaju astatizam.

Astatiztam se definiše kao dejstva pojedinca ili grupe koja su sprovođenja u cilju menjanja ili ukidanja postojećeg društvenog uređenja određenje države.

Share.