Asistencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to asistencija?

Asistencija označava pomaganje, pomoć, potporu.

Koliko ste samo puta gledajući televizor čuli da je neko izvršio asitiranje? A znate li značenje pojma asistencija?

asistirati

Sam izraz asistencija potiče iz latinskog jezika i označava pomaganje, pomoć, potporu. Ima široku primenu, pa pored upotrebe u svakodnevnoj komunikaciji, koristi se i u medijima, književnoti i brojnim naučnim disciplinama.

U širem smilu asistencija označava pomoć uopšte. Posmatran u užem smislu asistencija označava pomoć u obavljanju neke radnje koju dobijamo od strane jedne ili više osoba.

Cesto samo prisustvo neke osobe može se smatrati vrstom pasivne asistencije.

Pa tako asistencija u medicini označava pomaganje pri davanju dijagnoze ili pak pomaganje u određenim terapijskim procesima.

U brojnim igrama sa loptom (fudbal, košarka, odbojka, rukomet…) asistencija se pripisuje igraču koji dodaje loptu svom kolegi iz svog tima koji će odmah nakon toga postiže pogodak za tim.

Share.