Asistencija

0

Šta je to asistencija?

Asistencija označava pomaganje, pomoć, potporu.

Koliko ste samo puta gledajući televizor čuli da je neko izvršio asitiranje? A znate li značenje pojma asistencija?

asistirati

Sam izraz asistencija potiče iz latinskog jezika i označava pomaganje, pomoć, potporu. Ima široku primenu, pa pored upotrebe u svakodnevnoj komunikaciji, koristi se i u medijima, književnoti i brojnim naučnim disciplinama.

U širem smilu asistencija označava pomoć uopšte. Posmatran u užem smislu asistencija označava pomoć u obavljanju neke radnje koju dobijamo od strane jedne ili više osoba.

Cesto samo prisustvo neke osobe može se smatrati vrstom pasivne asistencije.

Pa tako asistencija u medicini označava pomaganje pri davanju dijagnoze ili pak pomaganje u određenim terapijskim procesima.

U brojnim igrama sa loptom (fudbal, košarka, odbojka, rukomet…) asistencija se pripisuje igraču koji dodaje loptu svom kolegi iz svog tima koji će odmah nakon toga postiže pogodak za tim.


Share.

Leave A Reply