Figurativno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje značenje ima pojam figurativno? Šta znači kada nešto kažemo u figurativnom smislu?

Figurativno je pridev koji ima značenje u prenesenom smislu.

Do sada ste sigurno imali prilike da čujete da neko kaže „mislio sam u figurativnom smislu“, a da li znate koje je pravo značenje pojma figurativno? Interesanto je da veliki broj ljudi koristi ovaj pojam iako nema pravilnu percepciju o njegovom značenju.

Etimologija nas uči da je sam termin figurativno potekao iz latinskog jezika, od reči figuratio, što znači oblikovanje. Pojam figurativno predstavlja pridev koji ima značenje u prenesem smislu.

Drugim rečima, kada želimo da kažemo nešto metaforički, odnosno u prenesenom značenjem koristićemo figurativno izražavanje. Ovakvo izražavanje predstavlja odstupanje od govornog jezika da bi se postigao jači efekat na onoga kome se obraćamo.

Interesatno je da mnogi izrazi koji se koriste tokom figurativnog izražavanja u svakodnevnoj komunikaciji, jesu psovke u kojima iako kažemo jedno, mi zapravo ne očekujemo da osoba to shvati buhvalno i zapravo uradi to što smo rekli.

Termin figurativno ima značenje i slikovit ili izražen u slici. Sam termin ima veliku primenu u slikarstvu, muzici i književonsti, gde se izražavanje u slikama i metaforama ili preoblikovanje misli u slike drugačije naziva i figurativno izražavanje ili figuracija.

Share.