Kriterijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kriterijum? Šta znači kada kažemo da vršimo odabir prema kriterijumu?

Standarno postignuće ili pravilo ponašanaj koje služi kao merilo procene uspešnosti ili ocene poželjnosti, prikladnosti ili normalnosti nekog ponašanja naziva se kriterijum.

Za pojam kriterijum čuli smo svi, i verujem da je većina upoznata sa njegovim značenjem. Reč je o pojmu sa kojim se susrećemo od najranijeg perioda života i koji nas prati ceo život. Da li vi znate šta znači termin kriterijum?

Po definiciji, kriterijum predstavlja standardno postignuće ili pravilno ponašanje koje služi kao merilo procene uspešnosti ili ocene poželjnosti, prikladnosti ili normalnosti nekog ponašanja. Standard ponašanja prema kojem se i ocenjuje uspeh predstavlja merilo pomoću kojeg se vrši provela valjanosti, odnosno utvrdjuje se da li je nešto zbilja to što izgleda ili se samo tako predstavlja.

Drugim rečima, kriterijum je standard koji koristimo za svoje prosuđivanje. Naši kriterijumi ukazuju ono što je za nas važno, dok na primer kriterijumi nekog preduzeća ukazuju šta je važno za njega.

Da li znate šta znači vršiti odabir prema određenom kriterijumu? Svi mi svakodnevno vršimo odabire prema nekim kriterijuma. Primera radi, prijatelje obično biramo prema nekim kriterijuma kao što su poverenje, sreća i iskrenost, odelo biramo u odnosu na veličinu, boju, dezen i slično. Bitno je istaći da se kriterijumi razlikuju od osobe do osobe. Iskustva i uverenja koja osoba ima, u mnogome će odrediti i njene kriterijume.

U računarstvu kriterijum prdstavlja odabranu konstantnu koja je uključena u proces odlučivanja kao osnova sa kojom se upoređuju promenljive tog sistema. Promene odstupanja tih promenljivih od konstante u dinamici sistema služe kao osnova za preduzimanje daljih odgovarajućih mera.

Share.