Kliše

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Klise

Šta je to kliše?

Kliše je izraz koji se koristi u negativnoj konotaciji i to za predvidive ili očekivane postupke. Kliše ima i značenje fotografskog snimka na metalnoj ploči.

Gotovo da ne postoji osoba koja nije čula za izraz kliše koji se može čuti svakodnevno na našim prostorima. Verujem da većina zna koje je značenje ove reči, ali za sve one koji nisu sigurni šta ova reč znači, kao i kada je upotrebljavati sledi kratko objašnjenje.

Etmiološki posmatrano reč kliše je nastala od francuskog cliche u značenju idea, fraza ili izraz. Kliše je reč koja je brzo stekla popularnost na našim prostorima i korišćenja je svakodnevo, a zbog prekomerene upotrebe počela je da gubi svoju snagu i značenje. Kliše se gotovo uvek koristi u negativnoj konotaciji, mada to nije pravilo. U suštini možemo reći da je kliše banalan postupak ili način ponašanja koji se radi šablonski odnosno po već utvrđenom načinu. Dakle kliše se koristi za postupke ili misli koji su predvidivi. Kako se uglavnom koristi u negativnoj konotaciji njegova osnovna uloga je da omalovaži određenu osobu. Postoje i klišei koji su stereotipi, ali i oni koji označavaju činjenično stanje. Upotreba kliša u govoru, pisanju i slično smatra se manjkom originalnosti jer kliše često oslikava neku aprstakciju koja se temelji na svakodnevnici.

Kliše takođe ima i druga značenja, pa tako ova reč označava fotografski snimak na staklu ili metalnoj ploči, tj. otisak slike (kalup sa slikom koji se uglavnom koristi za umnožavanje).

Share.