Kongres

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kongres? Šta znači poziv na kongres, i kakva je to vrsta skupa?

Pojam kongres dolazi iz latinskog jezika – congres i označava skup ili zbor.

Kongres se danas koristi da označi skup umetnika, naučnika, stručnjaka, političara i slično. Reč koja ima isto značenje je skupština. Kongres tako označava redovno periodično zasedanje članova neke organizacije ili društva, sekcije, partije…

Svaka veća politička partija održava redovne godišnje kongrese gde se sumiraju rezultati. Takođe, specijalisti određenih grana medicine održavaju periodične kongrese (stomatolozi, onkolozi…). Svoje kongrese imaju i neka strukovna udruženja – medicinske sestre, psihijatri, logopedi.

Kongres se kao pojam koristi u međunarodnoj politici da označi zasedanje predstavnika različitih država na kome se rešavaju važna međunarodna pitanja. Tako su nam poznati kongresi o klimatskim promenama na primer. Poznati su nam i primeri iz istorije ( Bečki kongres, Berinski kongres) na kojima su rešavana važna pitanja o međudržavnim granicama.

Kongres u Sjedinjenim Američkim Državama i u još nekim državama, označava predstavničko telo. Američki kongres je zakonodavno telo, sastoji se od dva doma – gornjeg doma i Senata. Predstavnički dom ima 435 članova, koji imaju dvogodišnji mandat i koji se biraju na osnovu broja stanovnika. Senatori se biraju direktno. Svaka država bira po dva senatora. Zasedanje kongresa se obavlja na Kapitol hilu u Vašingtonu. Po Ustavu SAD-a, Kongres reguiše pitanja trgovine, poreza, ratova, naoružanja.

Share.