Kalaj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kalaj? Da li znate tačno značenje ovog pojma?

Kalaj je hemijski element koji se u prirodi javlja u obliku jedinjenja, pripada grupi metala IVA grupe sa atomskim brojem 50, a obeležava se sa simbolom Sn.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za pojam kalaj, a velika većina zna da je reč o vrsti metala. Međutim, koliko je nas upoznato sa tačnim značenjem ove reči?

Pojam kalaj koristi se da označi metal IVA grupe sa atomskim brojem 50, koji se u prirodi javlja u obliku jedinjenja. Označava se simbolom Sn, a u periodnom sistemu elemenata nalazi se u 5-og periodi i 4-toj glavnoj grupi.

Posmatrano sa etimološke strane u srpski jezik, termin kalaj došao je preko turskog jezika, od reči kalay. Interesanto je da se u baltičkim zemljama za ovaj metal koristi naziv alavas, u Rusiji olovo, a romanske zemlje koriste latinski naziv stagnum.

Po zastupljenosti elemenata, kalaj se nalazi na 49-tom mestu i ima više od deset stabilnih izotopa, što predstavlja veći broj stabilnih izotopa od bilo kojeg drugog elementa.

Bitno je istaći da kalag gradi dve alotropke modifikacije: beli galaj koji se javlja u normalnim uslovima i sivi kalaj koji se javlja na temperature nižoj od 13,2 °C i pri najmanjem dodiru postaje prah.

Kalaj je metal male tvrdoće, srebrno bele boje koji je u sobnoj temperature otporan na dejstvo vode i vazduha, slabih kiselina i baza. Kako je lako dostupan, poseduje dobre mehaičke osobine, ima nisku cenu koštanja i lako se oblikuje zbog čega su predmeti od kalaja uvek bili popularni.

Što se tiče primene, kalaj se obično upotrebljava za prevlačenje drugih metala kako bi poboljšao njihov otpornost na koroziju. Veliku upotrebu ima i u izradi legura bronze, metala za leljene, tipografskog metala, britanija metala, a koristi se i za izradu pribora za jelo i za klizne ležajeve.

Share.