Browsing: Reči na slovo N

Reči na slovo N
0

Nedaća

Šta je nedaća? Šta znači kada čujemo da je nekoga „zadesila nedaća“? Najopštije značenje reči…

Reči na slovo N
0

Naivnost

Šta je naivnost? Šta znači kada za nekoga kažemo da je naivan? Naivnost je bezazlenost,…

Reči na slovo N
0

Nadahnuće

Šta znači kada čujemo da je za neko umetničko delo potrebno nadahnuće? Šta je nadahnuće…

Reči na slovo N
0

Nepokolebljivost

Šta je nepokolebljivost? Kakva je osoba koja poseduje tu osobinu? Šta znači posedovati nepokolebljivost? Neretko…

Reči na slovo N
0

Namazan

Nije retkost da za nekoga čujemo da je namazan. Šta znači kada neku osobu opisuju…

Reči na slovo N
0

Nukleoni

Šta su to nukleoni? Čestice jezgra nazivaju se nukleoni. Možda se sećate iz fizike da…

Reči na slovo N
2

Nećak

Šta znači nećak? Nećak je pojam koji se koristi za sina rođenog brata. Kako je…

1 2 3 4 7