Naivnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je naivnost? Šta znači kada za nekoga kažemo da je naivan?

Naivnost je bezazlenost, prostudušnost, prirodnost, a na našim prostorima često se koristi i u značenju priglupost.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da je neka osoba naivna. Možda su čak i Vas nazivali naivnostima. A da li znate koje značenje ima pojam naivnost i kakve su zapravo naivne osobe?

Etimologija nas uči da je sam termin naivnost potekao iz francuskog jezika, od reči naivitet, što znači prostodušnost, bezazlenost, iskrenost. Naivnost se često definiše I kao prirodnost, detinjastost, neiskusnost.

Za naivnost mnogi kažu da je jedna od glavnih odlika nezrelosti, mladosti i neiskustva. Drugi pak naivnost vezuju za osećaj poverenja, neiskvarenosti i poštenja. Uopšteno može se reći da naivnost predstavlja nečije poimanje informacija sa različitih izvora bez potrebe da se verodostojnost tih informacija proveri.

Obično kada za nekoga kažemo da je naivan reč je o čoveku koji previše veruje ljudima, koji smatra da su svi oko njega dobri, verni i pošteni i veoma teško uočava kada ga neka osoba želi koristiti.

Na našim prostorima ovaj pojam se često koristi u figurativnom značenju, gde označava priglupost i ograničenost. Ovde se naivnost posmatra kao loša karakterna osobina gde čoveka koji je poseduje može biti veoma lako izmanipulisan od strane drugih ljudi.

Share.