Nećak

2

Šta znači nećak?

Nećak je pojam koji se koristi za sina rođenog brata.

Kako je naš jezik bogat sa izrazima koji se koriste za rodbinske odnose, ne treba da nas čudi činjenica da se i oni najupućeniji u ovu tematiku zbune kada se spomene neki od naziva za člana rodbine, tazbine i slično.

Nije retkos ni mešanje nekih osnovnih izraza, poput pojma nećak. A da li se Vama dešava da se zbunite kada je u pitanju značenje reči nećak?

Nećak je izraz koji se koristi za sina rođenog brata. Dakle, nećak je sestrin sin u odnosu na ujaka, majčinog brata, odnosno očev sin u odnosu na striča, očevog brata.

U slučaju da je u pitanju osoba ženskog pola koristi se terimin nećaka. Na našim prostorima često dolazi do mešanja pojma nećak sa pojmom sestrić, koji predstavlja sina jedne sestre u odnosu na drugu braću ili sestre.


Share.

2 Comments

 1. “Nećak je izraz koji se koristi za sina rođenog brata. Dakle, nećak je sestrin sin u odnosu na ujaka, majčinog brata, odnosno očev sin u odnosu na striča, očevog brata.”

  Mislim da ovo nije sasvim tacno.

  Sin mog brata je moj sinovac ili bratanac
  Bratovljeva kci je moja bratanica
  Sestrin sin je moj necak ili sestric
  sestrina kci je moja necaka ili sestricina

  • teoretsko pitanje:
   šta mi dođe sin moje tetke? samo brat od tetke ili ima još neki naziv
   tj. šta ja dođem sinu sestre mog oca?

Leave A Reply