Katihizis

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je katihizis? Koje je tačno značenje navedenog pojma?

Katihizis je naziv za knjigu vere u pravoslavlju.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u religiji verujem da ne znate značenje pojma katihizis. Naime, katihizis je termin koji se nešto ređe upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, a uglavnom se koristi u religiji.

Etimologija nas uči da sam izraz katihizis vodi poreklo iz grčkog jezika, preciznije od glagola κατηχέω, što znači predavanjem naučiti, poučiti. Reč je o pojmu koji se u Hrišćanskoj religiji koristi u značenju poučavanja i uvođenja vernika u tajne i sadržaje hrišćanske vere.

Katahizis je i naziv knjige u kojoj su ukratko postavljenja osnovna načela, i to ne samo hrišćanske, već bilo koje vere. U njoj se nalazi izlaganje verovanja o Bogu, čoveku i svetu, o odnosu između čoveka i Boga itd. Napisan je u formi pitanja i odgovora, te će onima koji žele da dobiju odgovore o pojedinim pitanjima ovo biti lako za čitanje i snalaženje.

U prenesenom značenju pojam katahizis se često koristi za kurseve i knjige koji su na bazi pitanja i odgovora, ali i za jezgrovite udžbenike neke nauke ili umetnosti.

 

Share.