Kosmopolit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kosmopolit? Šta znači kada za neku osobu kažemo da je kosmopolit?

Kosmopolit je izraz koji se koristi da označi građanina koji ceo svet smatra svojom otadžbinom, a sve ljude svojim sugrađanima i braćom.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam kosmopolit dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da je termin kosmopolit potekao iz grčkog jezika, od reči kosmos, što znači svet i reči polites u značenju građanin. Kosmopolit je naziv za građanina sveta, odnosno osobu koja ceo svet smatra svojom otadžbinom, a sve ljude svojim sugrađanima i braćom.

Dakle, reč je o osobi koja pre svega sebe smatra građaninom sveta, pa tek onda pripadnikom svoje nacije. Oni su mišljenja da su svi ljudi pre svega grašani sveta, a ne pripadnici različitih grupacija poput lokalnih, regionalnih, nacionalnih i drugih zajednica.

Sama ideja o kosmopolitizmu javlja se još u antičkoj Grčkoj u doba helenizma, kao suprotno shvatanje od onog koji je sve one koji nisu Grci karakterisao kao varvare.

Za vreme Rimskog carstva ovo shvatanje se dosta  proširuje kada građani zahtevaju ukidanje položaja naroda koji se nalazio unutar carstva. U srednjem veku veliki broj hrišćana kreće da podržava ovu ideju i širi ideju o kosmopolitu.

Tokom 20-og veka sve veći broj pojedinaca zastupa ovu ideju koja se javlja kao svesna reakcija na nacionalizam.

Share.