Browsing: Reči na slovo E

Reči na slovo E
0

Emancipovan

Reč emancipovan je latinskog porekla i znači osloboditi se od starateljstva, osloboditi se zavisnosti od…

Reči na slovo E
0

Eksploatacija

Eksploatacija predstavlja iskorišćavanje prirodnih bogatstava, fabrika, saobraćajnih sredstava i slično. Eksploatacija označava i iskorišćavanje tuđe…

Reči na slovo E
0

Egida

Egida je reč grčkog porekla i predstavlja bronzani štit boga Zevsa, koji mrakom, gromom I…

Reči na slovo E
0

Eskada

Eskada je reč francuskog porekla I označava pogrešan skok, nepromišljen potez. Ona takođe može označavati…

Reči na slovo E
0

Epitet

Epitet je reč grčkog porekla (grč. Epitheton) što znači ono što je pripisano nečemu. Predstavlja…

Reči na slovo E
0

Elegija

Elegijom su stari Grci nazivali pesmu različite sadržine, ali ispevanu u distihu (dvostihu). To su…

Reči na slovo E
0

Eskalacija

Šta znači reč eskalacija? Eskalacija je reč engleskog porekla I označava uspinjanje, povećavanje, proširivanje. To…

Reči na slovo E
0

Esencija

Reč esencija potiče od latinske reči essentia što znači osnovno svojstvo nekog bića ili pojave.…

Reči na slovo E
0

Entropija

Šta znači reč entropija? Entropija je reč grčkog porekla I predstavlja pojam pretvaranja. To je…

Reči na slovo E
0

Evnuh

Da li Vas reč evnuh asocira na čikicu sa kapicom koji čuva harem, nema svojih…

1 11 12 13 14