Eksploatacija

0

Eksploatacija

Eksploatacija predstavlja iskorišćavanje prirodnih bogatstava, fabrika, saobraćajnih sredstava i slično.

Eksploatacija označava i iskorišćavanje tuđe radne snage. Predstavlja iskorišćavaje tuđeg rada od strane vlasnika sredstava za proizvodnju. U robovlasništvu, robovlasnik eksploatiše roba, u feudalizmu feudalac – kmeta a u kapializmu kapitalista eksploatiše radnike. U socijalizmu sredstva za proizvodnju su društvenom vlasništvu i dolazi do nestanka eksploatacije čoveka nad čovekom, jer društveno politički sistem propagira jednakost svih zaposlenih, a najvažnije od svega što ne postoji privatna svojina nad proizvodnim resursima.

Ponekad se može čuti termin – seksualna eksploatacija, i ona je direktno vezna za trgovinu „belim robljem“.


Share.

Leave A Reply