Balčak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to balčak?

Drška od mača naziva se balčak.

Pojam balčak je još jedan od brojnih turcizama koji se zadržao u našem jeziku. Ako ste imali prilike da čujete za njega, a ne znate koje je njegovo značenje došli ste na pravo mesto.

Balčak

Po etimologiji reč balčak potiče iz turskog jezika i označava ono što se može rukom uhvatiti. Balčak jeste držač hladnog oružja, odnosno drška od sablje ili mača. Balčak uglavnom na sebi ima rukohvat ili štitnik što omogućava lakšu upotrebu.

Često balčak je ukrašen sa različitim rezbarijama ili pak nekim zlatnim, srebrnim ili bakarnim nitima. Kolekcionari mačeva ili sablji često više pažnje obraćaju na dršku nego na samo sečivo zbog čega se prilikom pravljenja balčaka koriste posebne tehnike.

Iako balčak predstavlja dršku od hladnog oružja može se upotrebljavati i u značenju hvataljka, rukodržač, ručica ili držač.

U opštini Prokuplje (Srbija) postoji naselje koje se zove Balčak.

Share.