Doba krede

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to doba krede?

Dobra krede predstavlja poslednje razdoblje u mezoziku koje je trajalo od 146 do 70 miliona godina pre nove ere.

Po etimologiji izraz doba krede potiče iz latinskog jezika. Sama reč kreda nastala je od reči creta u značenju naslage, tj. ovaj naziv se odnosio na nataložene naslage kalcijum karbonata od strane umrlih beskičmenjaka koji su pronađeni u Velikoj Britaniji.

doba-krede

Sam pojam doba krede odnosi se na geološko vremenskog razdoblje koje je trajalo od 146 do 70 milona godna pre nove ere u kojem je Zemlja polako počela da porima oblik koji ima danas. Tada su se razdvajali kontinenti, razvijali planinski lanci, klima se menjala, nastajala su brojna mora i jezera, i slično.

Ono što karakteriše doba krede jeste pojava cveća i dinosaurusi koji su živeli sve do kraja iste. Najvažnije dešavanje koje se desilo u doba krede jeste širenje Atlanskog okeana i pomeranje Južne Amerike na zapad. Gondvana se tada podelila na Antartik i Australiju koja se sve više odvajala od Afrike.

Doba krede predstavlja poslednje razdoblje u mezoziku i veoma je značajno za razvoj celokupnog života na zemlji. Naučnici ne mogu tačno da utvrde šta je prouzrokovalo izumiranje brojnih životinja i biljaka koje su tada postojale.

Nakon što je završeno doba krede, otpočelo je doba jure koje karakteriše prva pojava ptica, guštera i mnogobrojnih sisara.

Share.