Apologetika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Štaje to apologetika?

Grana teolgoije koja se bavi odbranom hrišćanskog učenja naziva se apologetika.

Apologetika je jedna od najstarijih nauka koja ni dan danas nije izgubila na značaju. Ipak veliki broj ljudi ne zna čime se tačno ova nauka bavi.

apologetika

Pojam apologetina nastao je od grčke reči ἀπολογία čije je prvobitno značenje bilo odreći se, a kasnije je ovaj glagol dobio sasvim drugo značenje –  baraniti se, odbraniti se. Po definiciji apologetika predstavlja granu teologije koja za predmet ima hrišćansko učenje.

Apologetiku možemo definisati i kao bogoslovsku nauku koja isključivo za naučne potrebe izlaže principe hrišćanske religije, dokazujući da je ona Bogom otkrivena i da se kao takva neizmenjeno očuvala.

Za cilj ona ima da brani božanstvo i Boga od neprijatelja ove religije, te da poztivno utvrdi istinitost Hrišćanstva. Pojavila se u drugom veku kao rezultat brojnih optužbi koje su iznošene protiv hrišćana.

Apologetika se deli na tri dela od kojih je jedan usmeren na nekatolike, drugi se bavi vrednosti religije i nužnosti svakog od nas da veruje, a treći se bavi spasenjem vrednošću hrišćanstva i njenom superiornosti na druge religije.

Share.