Dvosmislenost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to dvosmislenost? Šta znači biti dvosmislen?

Dvosmislenost je pojam koji se koristi da označi nešto što se može shvatiti na dva načina, nešto sa dva smisla, nešto neodređeno.

Za pojam dvosmislenost čuli smo gotovo svi. Ovaj pojam ne samo da je čest u novinskim člancima i medijima, već je postao i redovna reč u svakodnevnoj komunikaciji. A da li ste upoznati sa značenjem ove reči?

Dvosmislenost je izraz koji se koristi da označi nešto što se može shvatiti na dva načina, nešto sa dva smisla, nešto neodređeno.

Ljudi često umeju da budu dvosmisleni, naročito kada ne žele da daju direktan odgovor. Pa tako, dvosmislena osoba će, bilo da pita nešto ili odgovara na postavljeno pitanje, svoje izlaganje upakovati tako da uvek može da se protumači na više načina.

Prema W. Empsonu, dvosmislenost predstavlja obeležje otvorenosti svakodnevnog, pesničkog, religioznog ili naučnog iskaza prema interpretacijskoj alternativi u određenom kontekstu.

Share.