Demaskiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je demaskiranje?

Demaskiranje predstavlja raskrinkavanje, otkrivanje odnosno pokazivanje nekoga kakav zaista jeste.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam demaskiranje? A da li znate koje je njegovo značenje?

Sam termin demaskiranje retko se koristi na našim prostorima. Razlog za to je verovatno i postojanje velikog broja adekvatnih sinonima koji se upotrebljvaju kao zamena za datu reč.

Ako posmatramo sa etimološke strane pojam demaskiranje potiče od francuske reči demasquer, što znači skinuti ili zderati (masku). Demaskiranje predstavlja raskrinkavanje, razotkrivanje, odnosno prikazivanje nekoga u pravom svetlu (u pravoj boji).

Primera radi, demaskiranje vojnih trupa značilo bi raskrinkavanje vojnih trupa u pokretu čime bi se one otkrile neprijatelju i time bi bile izložene njegovom napadu.

Ako nekoga demaskiramo, mi ga prikazujemo nakakvim kakvim on zapravo jeste, a ne onakvim kakvim se on predstavlja. Dakle, radi se o tome da smo mi tu osobu prozreli, odnosno dokučili kakva je zaista njena ličnost.

Share.