Dispanzer

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to dispanzer? Kakva je to ustanova i čime se bavi?

Ustanova za preglede naziva se dispanzer.

Dispanzel je u početku bila socijalna ustanova koja je služila isključivo za besplatno lečenje sirotinje.

Ovaj pojam je preuzet iz engleskog jezika, od reči dispensary i označava pomenutu socijalnu ustanovu za lečenje sirotinje. Te ustanova su najpre postojale u zemljama u kojima se nije postojala opšta socijalna zaštita u sklopu državnog sistema.

Prema medicinskom rečniku, dispanzer je pojam koji određuje zdravstvenu ustanovu za unapređenje zdravlja u kojoj se sprovodi rana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija. Većina dispanzera je podeljena na posebna odeljenja koja vode brigu pojedinih grupacija stanovništva poput dece- dečijeg odeljnja, omladine, žena, radnika i td.

Takođe, u većini dispanzera primenjuje se suzbijanje i sprečavanje pojedinih skupina bolesti: kožno- veneričnih, alergijskih, šećernih i drugih.

Prve dijagnostike bolesti ili nekog oboljenja se upravo daju obično u dispanzerima. Tu se prati, proučava zdravstveno stanje i uslovi života pacijenta, istražuju uzroci oboljenja. U dispanzeru se predlažu i sprovode mere suzbijanja ili sprečavanja bolesti.

Dispanzer je neki vid preventivne i prve pomoći pacijentu, tu se nalaze i stomatološko odeljenja, kao i odeljenje za trudnice i penzionere. Najčešće su to ambulantna lečenja.

Share.