Dojam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Dojam, šta je to? Šta znači ostavljati dobar dojam?

Dojam predstavlja utisak, tj. generalno mišljenje o nečemu.

Pojam dojam nije karakteritičan za naše govorno područje te se nemojte čuditi ako ne znate koje je njegovo značenje. Ovaj termin se pretežno koristi u Hrvatskoj, dok se na prostorima naše zemlje uglavnom koriste sinonimi ove reči: utisak, imresija.

Svako od nas bilo da ide do posla, škole, prodavnice, kafića, sreće veliki broj ljudi. Neke odmah zapazimo, dok druge i ne primetimo. Sve je to rezultat dojma koji oni ostavljaju na nas.

Obično dojam o osobi doživljavamo već nakon par trenutaka provedenih sa njom na osnovu njenog izgleda, stila oblačenja, hoda, a neretke su situacije kada nam je potrebno dosta više informacija kako bi doneli svoj sud o osobi.

Dojam je doživljaj izazvan neposrednim opažanjem nekog predmeta, prirode ili situacije. Dojam se definiše kao utisak, tj. kao generalno mišljenje o nečemu. Ako kažemo da je neko ostavio dobar dojam, to znači da nam se ta osoba veoma svidela, odnosno da imamo razmišljanja veoma slična njenim.

Slobodno možemo reći da je dojam ništa drugo do proizvod našeg opažanja, a pored naših emocija na njega utiču i drugi faktori. Bitno je istaći da je dojam subjektivna stvar jer ono što kod nas ostavlja dobar utisak kod nekog će ostaviti loš i obrnuto.

Mnogi misle da je za ostavljanje što boljeg dojma bitan isključivo fizički izgled, što je pogrešno. Iako fizički izgled u velikoj meri utiče na njega, on se ne formira isključivo na njemu već je baziran na osnovu izraza lica, glasa, gestova, postupaka, urednosti, obrazovanja i slično.

Share.