Diseminacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Diseminacia potiče od latinske reči za „inostranstvo“ (dis) i „seme“ (semin), diseminacija jednostavnije ečeno znači širenje – rasprostranjenost ili: širenje nadaleko i naširoko. Diseminacija podrazumeva šiienje znanja o međunarodnom humanitarno pravu osnonim pricipia Pokreta i drugim humanitarni vrednostima.

Diseminacija je imenica ženskog roda i znači: sejanje, rasejavanje semena živih bića po vazduhu, rasprostiranje, raznošenje, širenje nekog glasa, vesti.

Diseminacija

Diseminacija je jako važna kada su projekti u pitanju. Ona obuhvata mere za postizanje vidljivosti projekta, pa je često zovu projetnim marketingom.

Diseminacija i mere koje se često susreću u projektima su: izrada vizelnog identiteta projekta, internetske stranice projekta na engleskom jeziku, inernetske stranice projektnih partnera na lokalnim jezicima, projektni letak ili publikacija, organizoanje radionica, trenina i konferencija, objae u medijima, izrada prometivnih materijala. Stramoce a druđšvenim mrežama, učestvovanje na konferenciama i drugim relevantim događajima u organnizacii drugih organiizacija.

Navedene aktivnosti potrebno je precizno isplanirati prilikom pripreme projeka jer njihova iizrada

Share.