Digresija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je zapravo digresija? Koje je tačno značenje navedenog pojma?

Privremeno odstupanje od osnovne misli, odnosno kratko udaljavanje od glavne teme naziva se digresija.

Pojam digresija se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako ste čuli za ovaj pojam i zanima Vas šta znači, na pravom ste mestu.

Etimologija nas uči da je sam termin digresija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči digression, što znači odstupanje, skretanje, udaljavanje. Digresija se na našim prostorima koristi da označi privremeno odstupanje od osnovne misli, odnosno udaljavanje od glavne teme.

Obično je reč o kratkom udaljavanju od teme, a interesanto je da na kraju zahvaljujući tom udaljavanju lakše se razume sama tema. Bitno je istaći da se od osobe koja nešto priča ili izlaže, očekuje da bude jasna, precizna, tačna i da ne pravi bezpotrebne digresije.

U astronomiji, digresija se koristi da označi najveće istočno ili zapadno udaljavanje unutrašnjih planeta od Sunca.

Share.