Detonacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je detonacija?

Proces širenja hemijske reakcije unutar eksplozivne stvari nadzvučnom brzinom naziva se detonacija.

U poslednje vreme dešavaju se brojne detonacije širom sveta. Neke sa sobom povlače velike nesreće i gubitke, dok druge nisu tako katastrofalne po ljudsku rasu. Za sve one koji su čuli za ovaj pojam, a ne znaju koje je njegovo značenje, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da izraz detonacija potiče od francuske reči detonatio, što znači pucanj, tresak, prasak. Najjednostavnije rečeno, detonacija predstavlja širenje hemijske reakcije unutar eksplozivne stvari nadzvučnom brzinom.

Primera radi, detonacije amonijevog nitrata odvija se brzinom od 2800 m/s, dok je brzina detonacije oktogena 9200 m/s, a zanimljivo je da sa porastom gustine eksploziva povećava se i brzina detonacije.

Ono što je bitno istaći, to je da eksplozivi imaju različite osetljivosti na udarac, pa će tako amonijev nitrat reagovati (detonirati) ako na njega padne teret od oko 2 kg sa visine od 100 cm, a primera radi za živin fulimat biće dovoljan pad iste težine sa samo 4 cm.

Zanimljivo je da se brzina detonacije može smanjiti korišćenjem različitih sredstava koja se nazivaju flegmatizatori (voda, vosak, vazelin i td). Takođe, moguće je povećati osetljivost detonacije sa različitim senzibilatorima.

Sam termin detonacija se može koristi i u značenju pucanj, tresak, prasak, grmljavina, eksplozija.

U fizici termin detonacija koristi se za veoma jaku eksploziju, gde se brzo oslobađa energija i ona se odvija u celoj zahvaćenoj stvari.

Share.