Dvostruki aršini

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su dvostruki aršini? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Dvostruki aršini je pojam koji se koristi da označi dvostruko merilo, tj. dvostruke standarde.

Iako se pojam dvostruki aršini na nasim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin aršini zastereli izraz, čije doslovno značenje glasi “razdaljina od vrhova ručnih prstiju do ramena”. Aršin je stara mera za dužinu koja se u Srbiji koristila sve do kraja 19-og veka.

Dvostruki aršini je izraz koji se koristi da označi dvostruko merilo, odnosno dvostruke standarde. Obično se dvostruki aršini koristi kada je potrebno opravdati odstupanje od nekih opšte prihvaćenih pravila.

Primera radi, kada neki moj protivnik ne govori istinu, onda je on lažov, a ako se to desi meni ili mom prijatelju onda je samo došlo do male zabune.

Dakle, dvostruki aršini se koristi da označi da ono što važi za sve, ne važi za jednog, odnoso da povlašeni tretman uvek dobijaju oni bliski govorniku ili oni sa kojima se on može poistovetiti.

Share.