Desetar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je desetar?

Desetar je vojnički čin koji se daje profesionalnim vojnicima koji su se istakli tokom obuke.

Da il ste bili u prilici da čujete za pojam desetar? A znate li koje je njegovo značenje?

desetar

Termin desetar se u Vojsci Srbije koristi kao drugi vojnički čin za profesionalne vojnike koji su se istakli tokom obuke. Dodeljuje se u Kopnenoj vojsci, Vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani i Rečnoj floti.

Naravno, poput drugih činova i desetar se koristi u drugim armijama. Čin desetara ekvivalentan je činu kaplara.

Na prostorima bivše Jugoslavije ovaj čin uveden je 1943-e godine i to kao najniži podoficirski čin, a status koji ima danas dobio je tek 12 godina kasnije.

Share.