Demarkacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to demarkacija?

Utvrđivanje granične linije na osnovu ugovora i postavljanje graničnih zakona naziva se demarkacija.

Sigurno ste gledajući televizor ili čitajući novine primetili sve češće naslove u kojima piše da određene zemlje ne poštuju demarkaciju, naročiton nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. A znate li šta zapravo ova reč znači?

Demarkacija

Pojam demarkacija potekao je iz francuskog jezika tačnije od reči demarquer koja ima značenje ograničavanje, omeđavanje, odnosno određivanje granice. Po definiciji demarkacija predstavlja utvrđivanje granične linije jedne zemlje na osnovu ugovora i postavljanje graničnih zakona koje ona i susedne zemlje moraju poštovati.

Demarkracija ustvari predstavlja granicu između najmanje dva područja ili dve interesne sfere. Bitno je istaći da je ona određena zakonom, i da se jednom postavljene granice moraju poštovati.

Može se doneti na određen vremenski period ili može biti neodređena, a potrebno je napomenuti da po zakonu jednom utvrđenu demarkaciju sve zemlju moraju poštovati i pridržavati se pravila.

Moguće je doneti i takozvanu demarkacijsku liniju ili crtu koja predstavlja privremeno razgraničenje nekog područja koja je tokom istorije i pravljenja granica država kakvih ih danas znamo bila veoma česta.

Share.