Gliptoteka

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je gliptoteka?

Sistematično uređena zbirka izvajanog kamenja naziva se gliptoteka.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam giptoteka? A da li znate koje je njegovo značenje?

Ako posmatramo sa etimološke strane termin glipoteka potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči glyptos, što znači izrezan i reči theke, što znači ostava. Gliptoteka se definiše kao sistematično uređena zbirka izvajanog kamenja.

Može se reći da gliptoteka predstavlja muzej u kome se nalaze različiti oblici i vrste kamenja i skulptura. Delatnost gliptoteke je ista kao i delatnost svakog muzeja, ona radi po principu skupljanja, čuvanja, restauriranja i prezentaciji dela koja su u njoj izložena.

Dakle, reč je o ustanovi koja će pored izložbenih prostorija imati i prostorije predviđene za restauriranje i prepariranje različitih skulptura, kamenja i brojnih gipsanih radova.

Share.