Germa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači germa?

Germa je nemačka reč za kvasac. Germa je takođe i naziv za arheološku lokaciju u Libiji.

Pojam germa potiče iz nemačkog jezika i znači kvasac. Germa jeste jednostanična gljivica koja pripada grupi mikroorganizama koji su veoma aktivni i sposobni za fermentaciju odnosno proces koji uzrokuje dizanje testa.

Germa

Germa je izuzetno mala ovalnog oblika, a može se videti jedino pod mikroskopom. Njena veličina ne prelzi  više od milimetra. Ova jednoćelijska gljivica prisutna je širom sveta i mahom se u svim zemljama koristi za proizvodnju hleba. Germa raste i hrani se svim vrstama šećera (saharozom, fruktozom, glukozom i malatozom).

Kada germa fermentira šećer iz brašna, kao i onaj koji dodajemo u testo stvara se ugljen dioksid koji ostaje zarobljen u testu koje je rastezljivo i elastično i ne dozvoljava mu da napusti ovo jedinjenje. Kao rezultat toga testo raste (diže se). Još Maje i Egipćani koristili su germu u pravljenju različitih poslatica, ali tek početkom 19-og veka napredak nauke i tehlogoje otkrio je šta germa zaista predstavlja i kako se sve može koristiti.

Francuski hemičar Louis Pasteur prvi je naučnik koji je dokazao da su germa ustvari mali živi mikroorganizmi. Vrlo brzo germa je postala predmet proučavanja i poznata svuda u svetu kao mikroskopska sitna gljivica nazvana Saccharomyces cerevisiae.

Veoma brzo otkrivena je višestruka upotreba ove gljivice pa se tako svakdonevno koristi u prehrani ljudi, životinja, ali i u proizvodnji kozmetike, lekova i slično.

Pojam gama označava i veliku arheološku lokaciju u Libiji. Gema je mesto na kojem se nalaze ruševine koje datiraju iz perioda Garmanta. Kao što je već poznato Garmanti su narod koji je živeo na prostorima istočne Sahare i vrhunac svoje moći doživeo tokom drugog i trećeg veka.

Share.