Ganglije

0

Ganglije

Šta su ganglije

Nervni čvor na leđnoj moždini predstavlja ganglije.

Pozivajući se na etimologiju, sam naziv ganglije potiče od grčke reči ganglion što u doslovnom prevodu znači mrtva kost. Kada u medicini pomenu ganglije misli se na nervni čvor ili na zadebljanja koja se nalaze na zadnjim korenima leđne moždine.

Pojam ganglija se može definisati i kao čvorići ili zadebljanja na nervnim vlaknima centralnog živčanog sistema, kao i na određenim unutrašnjim organima poput srca, creva ili želuca. Takođe, kod nekih nižih životinja, na primer insekata, ganglije se odnose na živčani sistem. Zato ganglijski sistem u zoologiji predstavlja skup svih živaca u živčanim tkivima trbušne duplje.

Stručni naziv za zapaljenje živčanih čvorova naziva se ganglitis.

Takozvane bazalne ganglije koje deluju kao funkcionalna celina nalaze se u podnožju prednjeg mozga, te ostvaruju komunikaciju, odnosno povezani su sa korteksom, talamusom i drugim oblastima mozga.

Svaka ćelija ima svoje funkcije tako je i sa pomenutim bazalnim ganglijama koje kontrolišu voljne pokrete, zatim instrumentalno inhibiraju motorne zone korteksa (utiču na konstantno učenje), pa nakon prestanka slanja impulsa vrše bihejvioralnu funksciju, a za to je zaslužan deo sistema za nagrađivanje.

Oštećenje bazalnih ganglija može izazvati veoma nepovoljne posledice. Naime, njihovim poremećajem može doći do Parkinsonove bolesti, OKP iliti opsesivno-kompulsivni poremećaja, multipla skleroze, celebralne paralize i drugih oboljenja.

Simptomi ovakvih oštećenja najviše se manifestuju poremećajem u govoru i kretanju.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply