Vrbovanje (vrbovati)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vrbovanje? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam vrbovati?

Vrbobanje je termin koji se koristi za pridobijanje nekoga ubedljivom pričom da učestvuje u poduhvatu koji je za tu osobu pogrešan.

Sve češće u medijima imamo priliku da se sretnemo sa pojmom vrbovanje koji ima veliku primenu na našim prostorima. Ne prođe dan, a da se ne pojave naslovi da je neko vrbovao nekoga. A koliko nas zna koje je pravo značenje pojma vrbovati?

Vrbovanje je izraz koji se koristi za pridobijanje koga da stupi na nečiju stranu. Reč je o nagovaranju određene osobe da se priključi nekoj organizaciji i bude njen ravnopravni član.

Obično kada kažemo da je neko vrbovan mi mislimo da je on nateran, namamljen, zaveden ili na neki drugi lukav način, privučen da pristupi nekoj organizaciji ili činjenju nekog poduhvata. Uglavnom do tog trenutka taj neko je mislio da je reč o pogrešnom i totalnom sumanutom poduhvatu (ili organizaciji), ali nakon vrbovanja on menja mišljenje i sve to mu se čini kao dobra ideja.

Vrbovanje se koristi i u značenju regrtutovanje, tj. upotrebljava se da označi aktivnost usmerenu na pribavljanje novih najkvalitetnijih kadrova koji će obavljati različite zadatke. Pa tako, u vojsci se vrbuju novi vojnici, u različitim preduzećima novi kanditati za posao i tome slično.

Share.