Vapaj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vapaj? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Vapaj je jauk, odnosno izraz teškog ljudskog bola.

Sve češće u novinama možemo videti naslove poput “vapaj ptica” ili “vapaj za slobodom”, a interesatno je da većina ljudi nema pravilnu percepciju kada je u pitanju značenje pojma vapaj. Zbog toga sledi kratko objašnjenje navedenog pojma.

Vapaj je termin koji se koristi u značenju jauk, krik, uzdah, kuknjava. Reč je o pojmu koji se koristi da označi izraz teškog ljudskog bola.

Sve češće ovaj pojam se upotrebljava i da označi podnošenje nekih muka, tj. rađenje nečega sa teškom mukom. Sinonimi ove reči su još i jadikovanje, naricanje, zapomaganje, kuknjava, lelek, cvilenje.

Vapaj se razlikuje od običnog plača koji predstavlja refleksu psihofiziološku pojavu praćenu izlučivanjem suza. Plač se može javiti i kao nešto pozitivno (plakanje od sreće) dok vapaj ima isključivo negativnu konotaciju i koristi se da označi ljudski bol.

Share.