Vortex

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vortex? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Vortex je izraz koji se u modernoj psihologiji, preciznije u Zakonu privlačenja da označi vrtlog pozitivne energije koji se nalazi u drugoj dimenziji.

Poslednjih godina veoma je aktuelna moderna psihologija, a naročito Zakon privlačenja koji se temelji na verovanju da fokusiranjem na pozitivnu energiju možemo u naš život doneti pozitivne rezultate i obrnuto. U tom kontekstu često se spominje i pojam vortex, a u daljem tekstu možete pročitati koje je njegovo značenje.

Sam termin vortex je engleska reč i znači vrtlog, a u Zakonu privlačenja ovaj termin se koristi da označi vrtlog pozitivne energije koji se nalazi u drugoj dimenziji. Reč je o vrtlogu u kojem se nalaze svi naši snovi i želje, odnosno naše nefizičko ja.

U vortex-u se nalazi sve ono što želimo od života, tamo je naše zdravlje, novac, savršeno telo, idealan partner i sve drugo što priželjkujemo. Zakon privlačenja pokazuje da svaka osoba u svoj život može privući ono što se nalazi u vortex- u, a da je za to potrebna želja, motivacija, rad i pozitivno razmišljanje.

Često vortex se definiše kao paralerna realnost u kojoj se nalazi sve ono što mi želimo da budemo, naša idealna stvarnost, a na nama je da se potrudimo da u ovaj fizički život „dovedemo“ tu realnost.

Share.