Vodvilj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to vodvilj?

Svojevrsni kraći scenski komad naziva se vodvilj.

Etimolozi nas upućuju na poreklo ovog izraza navodeći francusku reč vaudeville koja označava francusku narodnu pesmu satiričnog sadržaja.

Tako su se u vodvilju izvodile poznate melodije. Međutim, vremenom se u vodvilj ubacivao i govorni tekst pa je sve više bila zanemarena muzika, odnosno popularne arije u ovom poetskom stilu izražavanja te je sve više ličio na veoma veselu komediju zasnovanu na komičnim situacijama, u cilju da se gledaoci što više nasmeju, zabave.

U Francuskoj su nekada vodvilji bili praćeni pantomimom.

Danas vodvilj predstavlja kraći scenski komad šaljive sadžine sa popularnim melodijama, a bez velikog zapleta, nešto poput kabarea.

Vodviljse negde određuje kao laki, veseli pozorišni komad kratke forme protkan kupletima. A kupleti su šaljivi monolozi i prizori u kojima se izvode popularne melodije.

Vodvilj se svrstava među farsu, grotesku i satire, odnosno vrsta lake, zabavne komedije.

Kod nas se ovaj pojam ređe korsiti, ali početkom 20. veka bila je veoma popularan stil među komičarima.

Ponegde se u vodviljima određenih autora glas komičara povlači iz komične situacije, te to više ne predstavlja ni klasičnu komediju neke situacije već komiku karaktera, izvođača, pa i naravi.

Share.