Vragolan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vragolan?

Vragolan je naziv za nestašnu osobu, a obično se koristi kada su u pitanju manja deca.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam vragolan? A da li znate koje je njegovo značenje?

Sam termin vragolan ima veoma široku primenu na našim prostorima. Prisutan je u svakodnevnoj konverzaciji, a sa njim se možemo susresti i u književnosi i medjima.

Najjednostavnije rečeno vragolan je nestaško, đavolan, nevaljalko, mangup.

Iako se ovaj pojam može koristiti za svaku osobu koja se nestašno ponaša, vragolan se obično upotrebljava za muške osobe, a pogotovo za manju decu koja su nemirnog duha i prave brojne nestašluke.

Bitno je istaći da reč vragolan ima pozitivnu konotaciju, pa se tako sa njim neće označiti osobe koje poseduju loš karakter i koje žele da napakoste drugima, već isključivo oni čije je ponašanje pomalo nezrelo i detinjasto.

Share.